Kalerm Quarza B Bean to Cup Coffee Machine Cyprus Photography Buy Coffee Beans for Cyprus - EspressMe.com
Startup.com.cy Cyprus
 

Date: 11-02-2012

Brand

Το brand της κάθε εταιρίας αντιπροσωπεύει την γενική εικόνα που έχει στην αγορά και στα μάτια των καταναλωτών. Μετά την τιμή θεωρείται ο πιο σημαντικός παράγοντας επηρεασμού των υποψήφιων πελατών. Ένα brand γενικά περιλαμβάνει το όνομα της εταιρείας, τα διάφορα σύμβολά της, το logo, διάφορα slogan και οτιδήποτε άλλο αφορά την εικόνα της.

Σκοπός κάθε εταιρείας είναι να αναπτύξει καλή φήμη γύρω από το όνομά της, το λεγόμενο brand equity. Η αξία που έχει η μάρκα της βασίζεται στην αντίληψη που έχει ο καταναλωτής γι' αυτήν και στην αφοσίωση που της δείχνει. Γι' αυτό έχει αναπτυχθεί ολόκληρος τομέας που ασχολείται με το image της εταιρείας.

Το brand design που πλέον έχει καθιερωθεί ως ξεχωριστός κλάδος στους επιχειρηματικούς κύκλους, ξεκίνησε από τον Πέτερ Μπέρενς που ήταν ο πρώτος δημιουργός εταιρικής ταυτότητας. Η σχέση που έχει η εταιρεία με τους πελάτες της φαίνεται μέσα από τα μηνύματα που τους στέλλει και την ανταπόκρισή τους σε αυτά. Η εικόνα της εταιρείας παρουσιάζεται πολύ μέσα από την ιστοσελίδα της, γι' αυτό είναι σημαντικό ότι υπάρχει σ' αυτήν να είναι προσεγμένο και να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα.

Περιεχόμενο του brand design

Το περιεχόμενο του website πρέπει να απευθύνεται σε συγκεκριμένο αγοραστικό κοινό έτσι ώστε να γίνεται στοχευμένο marketing. Η κάθε λέξη που εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα θα πρέπει να φανερώνει την προσωπικότητα της εταιρείας και των προϊόντων της.

Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που πρέπει να φαίνονται μέσα από την ιστοσελίδα είναι η γενική εικόνα της εταιρείας στην αγορά, η κουλτούρα της, τα χαρακτηριστικά της και το όραμά της. Οι καταναλωτές υποσυνείδητα έχουν την τάση να ταυτίζουν μια εταιρεία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως χρώματα, slogan ή ήχους. Την εικόνα αυτή που διαμορφώνουν αναμένουν να την δουν και μέσα από το website της εταιρείας.

Επιπρόσθετα το brand πρέπει να συνάδει και με τις αξίες και το όραμα που έχει η κάθε εταιρεία. Αν η εικόνα της έρθει σε αντίθεση με ό,τι πρέσβευε μέχρι στιγμής θα χάσει την ακεραιότητά της και την εμπιστοσύνη που είχαν οι πελάτες της σ' αυτήν. Το brand θα πρέπει να αποτελεί σήμα κατατεθέν για την εταιρεία και να την καθιστά διαφοροποιημένη στα μάτια των καταναλωτών σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Για να το πετύχει αυτό είναι καλό μέσα από την ιστοσελίδα της να παρουσιάζει την εμπειρία της στον κλάδο, τις γνώσεις της, τον σκοπό τον οποίο επιτελεί, τους πόρους και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί καθώς και το ανθρώπινο δυναμικό της. Όλες οι μεγάλες και επιτυχημένες εταιρείες έχουν φροντίσει να συμπεριλάβουν στο website τους ένα κομμάτι που αφορά τους υπαλλήλους τους, παρουσιάζοντας τα χαρακτηριστικά και τις δεξιότητές τους ως επαγγελματίες στον κλάδο τους. Μ' αυτό τον τρόπο αναδεικνύουν ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο της εταιρίας και αναπτύσσουν πελατειακή αξία.

Ένα άλλο στοιχείο που αντικατοπτρίζεται μέσα από το brand είναι η συμμετοχή στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Κάθε εταιρεία πέρα από τους κερδοσκοπικούς στόχους που επιδιώκει οφείλει να επιτελεί και κοινωνικό έργο. Όλα τα στοιχεία που εμπίπτουν μέσα στην κοινωνική προσφορά της εταιρείας είναι καλό να παρουσιάζονται μέσα από την ιστοσελίδα της ενισχύοντας έτσι το brand equity της.

Επιλογή κατάλληλου ονόματος

Το όνομα αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο του brand και είναι αυτό που επιδιώκεται να εντυπωθεί πιο πολύ απ' όλα στο μυαλό του καταναλωτή. Γι' αυτό πρέπει να είναι ιδιαίτερο και να διαφοροποιείται από τους ανταγωνιστές. Θα ήταν καλό να έχει σχέση με τον κλάδο ή το είδος του προϊόντος που αντιπροσωπεύει και να παρουσιάζει κάποιο προτέρημα ή πλεονέκτημα. Ακόμη πρέπει να είναι εύκολο κατά την προφορά και την αναγνώριση, έτσι ώστε να μπορούν με ευκολία να το θυμηθούν. Επίσης θα ήταν καλύτερα αν ήταν ένα όνομα που μεταφράζεται και προφέρεται εύκολα σε ξένες γλώσσες ή ακόμη καλύτερα ένα όνομα που αποτελεί διεθνή όρο. Πολύ σημαντικό είναι να μην υπάρχει οποιοδήποτε άλλο προϊόν, υπηρεσία ή εταιρεία με την ίδια ονομασία ούτως ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να εγγραφεί στον έφορο και να της διαθέσει νομική προστασία.

Το όνομα του πρέπει να ταυτίζετε με το domain που θα έχει αυτή η εταιρεία, υπάρχουν ευτυχώς πολλές επιλογές στην κατάληξη οπως είναι το .com .eu .net .cafe .restaurant .bar .website για παραπάνω πληροφορίες επισκεφτήτε τα mikrawebsites.com στο domains.

small_logo.png

 

Χρώματα

Τα χρώματα παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στη ζωή μας και έχουν διάφορες ιδιότητες οι οποίες συνήθως λειτουργούν υποσυνείδητα στον άνθρωπο. Αυτό που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο όσων αφορά το brand design είναι τα χρώματα που κυκλοφορεί η μάρκα μιας εταιρείας να εμφανίζονται σε κάθε τι που αντιπροσωπεύει την εταιρεία.

Οι καταναλωτές συνδέουν το όνομα και την εικόνα μιας εταιρείας με συγκεκριμένα χρώματα. Όταν μπαίνουν στην ιστοσελίδα της και αντικρίζουν διαφορετικά χρώματα από αυτά που αναμένουν αισθάνονται περίεργα και το αίσθημα εμπιστοσύνης προς την εταιρεία αμφιταλαντεύεται.

Αυτό που πρέπει να προσέξει κάποιος σχετικά με τα χρώματα, όταν σχεδιάζει την διαδικτυακή εικόνα μιας εταιρείας είναι να χρησιμοποιεί τα παραδοσιακά, γνώριμα χρώματα που εμφανίζονται σε logos, κάρτες, διαφημίσεις και οπουδήποτε αλλού. Έτσι θα ακολουθεί μια συνοχή στα χρώματα, δίνοντας την εντύπωση πως η εταιρεία είναι εδραιωμένη στην αγορά για πολλά χρόνια, ακόμα και αν δεν ισχύει αυτό. Μ' αυτό τον τρόπο ενισχύει την άποψη του καταναλωτή για την εμπειρία της στο χώρο, αυξάνοντας έτσι το αίσθημα εμπιστοσύνης.

 
 
 

colors-of-major-brands.jpg

You must install Adobe Flash to view this content.