Kalerm Quarza B Bean to Cup Coffee Machine Cyprus Photography Buy Coffee Beans for Cyprus - EspressMe.com
Startup.com.cy Cyprus
 

Date: 11-02-2012

Δουλειά από το σπίτι

Με τον όρο τηλε-εργασία εννοούμε οποιαδήποτε μορφή εργασίας που διεκπεραιώνεται από απόσταση με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και διανέμεται μέσω του διαδικτύου. Λόγω της ανάγκης για αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων και της αξιοποίησης των ικανοτήτων τους στο μέγιστο δυνατό προέκυψε η τηλε-εργασία, που σκοπό έχει να μειώσει τις αποστάσεις και το χαμένο χρόνο.

Όλα τα σύγχρονα μέσα είναι στη διάθεση των επιχειρήσεων έτσι ώστε να μπορούν να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους υπαλλήλους τους μέσω e-mail, chat-rooms και πολλών άλλων. Επιπλέον χρησιμοποιώντας τα συστήματα τηλεδιασκέψεων ή προγράμματα μετάδοσης ήχου και εικόνας μπορούν να επικοινωνούν άμεσα με υπαλλήλους που εργάζονται στο εξωτερικό.

Έτσι ο εργαζόμενος μπορεί να εργάζεται χωρίς να βρίσκεται απαραίτητα στο χώρο εργασίας, προσαρμόζοντας τη δουλειά που έχει αναλάβει στις συνθήκες που επιθυμεί. Μπορεί για παράδειγμα να έχει ευέλικτα ωράρια, να εργάζεται σε ένα περιβάλλον που αισθάνεται καλά και να μη χάνει χρόνο στις μετακινήσεις. Μ’ αυτό τον τρόπο αυξάνεται η παραγωγικότητα των εργαζομένων προς όφελος της επιχείρησης.

Επιπρόσθετα μειώνεται το κόστος από την πλευρά των επιχειρήσεων, που δεν χρειάζονται απαραίτητα κτηριακές εγκαταστάσεις και γραφεία και κατ’ επέκταση το λειτουργικό κόστος. Επίσης από την πλευρά των εργαζομένων απαλείφεται το κόστος μετακίνησης, το οποίο συνήθως επωμίζονται οι ίδιοι . Ακόμη υπάρχει η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού σε πιο απομακρυσμένες περιοχές όπως και η αξιοποίηση ατόμων με ειδικές ανάγκες που μέχρι πρότινος δεν μπορούσαν να εργαστούν ακόμα και αν διέθεταν τα προσόντα, λόγω προβλήματος στη μετακίνηση.

Πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι εταιρείες που εφαρμόζουν την τηλε-εργασία έχουν δυνατότητες φορολογικής ελάφρυνσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την τηλε-εργασία μέσω διαφόρων προγραμμάτων όπως "Κοινωνία της πληροφορίας φιλική προς το χρήστη", "Ανταγωνιστική και αειφόρος οικονομική ανάπτυξη", "Leonardo da Vinci" και "Interreg III". Παρόλο που ακόμη δεν έχει θεσπιστεί νομοθεσία σχετικά με την τηλε-εργασία, στο άμεσο μέλλον θα οριστούν σχετικοί νόμοι εφόσον αυτή η νέα τάση άρχισε να κατακλύζει τους επιχειρηματικούς κύκλους σε μεγάλο βαθμό.

Τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από την τηλε-εργασία είναι κυρίως το κόστος εφαρμογής της, μιας και όταν μια εταιρεία αποφασίσει να εφαρμόσει εργασία εξ αποστάσεως πρέπει να εκπαιδεύσει τους υπαλλήλους της έτσι ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στο νέο πρόγραμμα και να συντάξει οδηγίες και κανονισμούς πάνω στους οποίους πρέπει να βασίζονται. Ακόμη υπάρχει η πιθανότητα κάποιοι από τους υφιστάμενους υπαλλήλους να μην μπορούν να εναρμονιστούν με το σύστημα της τηλε-εργασίας. Βέβαια η τηλε-εργασία εφαρμόζεται περισσότερο από νέες εταιρείες που απασχολούν νεαρό προσωπικό και δεν αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα. Ένα άλλο σημαντικό μειονέκτημα είναι η δυσκολία επιτήρησης και ελέγχου των εργαζομένων από τη στιγμή που δεν εργάζονται στο γραφείο. Επίσης ένα ακόμα μειονέκτημα είναι η απουσία εργασιακής κουλτούρας ανάμεσα στους εργαζόμενους και στην εταιρεία.

Υπάρχουν διάφορες μορφές τηλε-εργασίας ανάλογα με τον τύπο εργασιακής σχέσης μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου. Εάν ο εργαζόμενος διατηρεί μόνιμη εργασιακή σχέση με την επιχείρηση βάσει συμβολαίου, τότε η τηλε-εργασία διεκπεραιώνεται ΄΄εσωτερικά΄΄. Ενώ αν υπογράφεται συμβόλαιο για συγκεκριμένη εργασία με ορισμένο χρονικό περιθώριο, τότε η τηλε-εργασία διεκπεραιώνεται ΄΄εξωτερικά΄΄. Επιπρόσθετα η τηλε-εργασία χωρίζεται σε διάφορους τύπους με βάση την αναλογία χρόνου εργασίας από το σπίτι και στο γραφείο.

Μέσω του διαδικτύου υπάρχει η δυνατότητα προσφοράς εργασίας, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλές δουλείες που μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο ιδιαίτερα στον τομέα του design ιστοσελίδων, logo και άλλων. Διάφορες ιστοσελίδες παρέχουν τη δυνατότητα να αναλάβεις τη διεκπεραίωση μιας εργασίας, η οποία μπορεί να γίνει μέσω διαδικτύου, ακόμα και αν αυτός που την ανέθεσε βρίσκεται στην άλλη άκρη του κόσμου. Οι πιο δημοφιλείς δουλειές που ανατίθενται μέσω internet είναι δημιουργία προγραμμάτων και εφαρμογών, graphic design, σχεδιασμός ιστοσελίδων, λογότυπων και διαφημίσεων, μεταφράσεις κειμένων και άλλες πολλές.

Μια τέτοια ιστοσελίδα που μπορείς να αναλάβεις τέτοιου είδους δουλειές είναι η είναι https://www.odesk.com/. Σ’ αυτή την ιστοσελίδα ο ΄΄εργοδότης΄΄ δηλώνει τη δουλεία που επιθυμεί να του διεκπεραιώσουν και όποιος ενδιαφέρεται να την αναλάβει κάνει προσφορά με τιμή. Μια άλλη ιστοσελίδα για τέτοιου είδους συναλλαγές είναι η http://www.hatchwise.com/. Η διαφορά της με την προηγούμενη έγκειται στο γεγονός ότι σ’ αυτήν ο ΄΄εργοδότης΄΄ κάνει μια ολοκληρωμένη προσφορά για το τι θέλει και θέτει συγκεκριμένη τιμή. Όσοι επιθυμούν να την αναλάβουν δουλεύουν για το ανάλογο αποτέλεσμα και ο ΄΄εργοδότης΄΄ τα βλέπει όλα για να αποφασίσει πιο του ταιριάζει, έχοντας τη δυνατότητα να μην επιλέξει αναγκαστικά κάποιο.

Παραδείγματα από άλλες ιστοσελίδες τέτοιου είδους είναι η http://www.freelancer.com/ για στην Αμερική και η αντίστοιχη http://www.freelancer.co.uk/ στην Αγγλία. Επίσης υπάρχει η http://99designs.com/ που ασχολείται περισσότερο με design ιστοσελίδων, logo, διαφημίσεων, καρτών, συσκευασιών και άλλων ειδών σχεδιασμού. Ο τρόπος πληρωμής σ’ όλες αυτές τις ιστοσελίδες γίνεται μέσω πιστωτικών καρτών και ανάλογα με τους όρους πληρωμής που εφαρμόζει η κάθε ιστοσελίδα.